Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Projektový den s Policií ČR

V pátek 21. 2. 2020 se osm žáků ze čtvrtého ročníku zúčastnilo Projektového dne s Policií ČR, během nějž se dozvěděli, co obnáší povolání policisty, co patří k základním policejním službám, jaké jsou podmínky přijetí do služebního poměru či jak probíhá přijímací řízení. Zároveň měli možnost vyzkoušet si testy tělesné zdatnosti, a to jak v tělocvičně, tak i na atletickém stadionu. Absolvovali např. člunkový běh, klik vzpor ležmo či běh na 1000 metrů. Později také stříleli laserovými pistolemi na terč a projeli se služebními vozidly. Na závěr této zajímavé akce byli seznámeni s prací policejních psovodů a byli jim předvedeni psy místního policejního oddělení.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz