Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Projektový den s Policií ČR

pro studenty SŠ v Přerově

Projektový den s Policií ČR se konal ve čtvrtek 17. 1. 2019 a zúčastnilo se ho 49 našich žáků ze tříd 4. A, 4. B, 3. A, 3. B a 3. EL se dvěma pedagogy.

Cílem bylo přiblížit studentům činnost policie, informovat o požadavcích na uchazeče o práci u Policie ČR a objasnit aktuální bonusy nabízené uchazečům.

Projektový den byl rozdělen do dvou částí. V jedné části si všichni studenti mohli vyzkoušet vstupní fyzické testy, jejichž úspěšné absolvování je nezbytné pro přijetí k Policii ČR. Ve druhé části měli možnost prohlédnout si prostory Obvodního oddělení Policie ČR, Přerov II, U Výstaviště 18, včetně cely pro umístění zadržených osob,  stálé služby, kryté střelnice, možnost zastřílet si na laserové střelnici, prohlédnout si služební vozidla, zbraně, taktické a balistické prostředky, vysílačky a další vybavení, které policisté reálně využívají při výkonu služby.

Na závěr se uskutečnila beseda. Všichni zúčastnění obdrželi Osvědčení za účast na Projektovém dni s Policií ČR a drobné upomínkové předměty.

Reportáž: https://www.facebook.com/televizeprerov/videos/554791844990628/

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz