Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Projektové dny

Právní stát a občan v něm

Pod vedením odborníka z Centra pro klinické právní vzdělávání pod Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a vyučujícího práva se uskutečnily v rámci realizace projektu s názvem „Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov II“ 19. 11. pro třídu 2. A a 26. 11. pro třídu 4. A dva projektové dny s názvem „Právní stát a občan v něm“.
Cílem projektových dnů bylo prostřednictvím 4h programu zvýšit právní povědomí a právní gramotnost žáků. Aktivity žáci absolvovali prožitkovou formou, hledali řešení samostatně i v týmech, diskutovali a prezentovali své názory na danou problematiku. Ukázalo se, že žáci vyššího ročníku mají větší všeobecný přehled a lepší komunikační dovednosti. Bylo využito mezipředmětových vazeb, např. zeměpis – příklady nedemokratických režimů v Evropě a ve světě; český jazyk, písemná a el. komunikace – sepsání petice a stížnosti. Projektová výuka také přispěla k rozvoji kompetencí žáků v oblasti vzájemného porozumění tím, že vzájemně spolupracovali a museli se na některých věcech domluvit. Projektová výuka byla pro žáky přínosná a podařil se naplnit cíl projektového dne. Žáci si sami uvědomili, nakolik jsou pro ně právní vědomí a právní gramotnost v reálném životě důležité, protože neznalost zákona nikoho neomlouvá.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz