Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Prezentace fiktivních firem

Dne 27. 11. 2017 se na naší škole uskutečnil 1. ročník Týdne odborných dovedností v rámci jednotlivých středisek fiktivní firmy.
V rámci vyučovacích hodin si žáci přichystali katalogy, letáky, prezentaci a reklamní spot jimi vybraných zájezdů. Celou akci zahájili majitelé fiktivní firmy Ondřej Žoch a Nikola Hromadová. V  prezentaci žáci, zaměstnanci fiktivní firmy seznámili ostatní, že v tomto školním roce budou prodávat zájezdy do následujících destinací -  Bali, Černobyl, Norsko, Petrohrad, Holandsko, Topolčany a Nitra. Následoval blok reklamní spoty. Další činností, kterou si žáci, zaměstnanci, fiktivní firmy připravili, byl fiktivní prodej zájezdů v českém i anglickém jazyce. Úkolem této akce bylo, aby majitelé fiktivní firmy, ředitelé, jednotlivých středisek a vyučující tohoto předmětu se dohodli, které destinace budou nabízeny na jednotlivých regionálních veletrzích fiktivních firem v Olomouci a v Ostravě, dále také vybrat žáky, zaměstnance, kteří naši školu budou reprezentovat a domluvit průběh další spolupráce mezi jednotlivými středisky fiktivní firmy. 
Pro většinu žáků, kteří prezentovali zájezdy nebo je prodávali paní ředitelce, vyučujícím a svým spolužáků byla tato zkušenost začátkem v jejich profesní kariéře. 
I když 1. ročník Týdne odborných dovedností měl určité organizační chyby, majitelé i ředitelé jednotlivých středisek se shodli a dohodli, že všichni zúčastnění získali cenné zkušenosti a proto uspořádají další společné akce.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz