Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Přednáška VZP

Paní Jana Knejzlíková v úvodu své přednášky seznámila žáky s činností zdravotních pojišťoven, blíže pak specifikovala činnost VZP. Odborným výkladem a přehlednou prezentaci informovala o povinnostech pojištěnců vůči zdravotnímu pojištění s ohledem na věkovou skupinu 16 – 25 let, především jejich povinnosti při ukončení střední nebo vysoké školy, studia v zahraničí a následně při podnikání. Upozornila na hrozby a následky při nedodržení stanovených předpisů

Další část přednášky věnovala informaci o vybraných produktech, které VZP nabízí. Následně měli žáci možnost zjistit svůj zdravotní stav; konkrétně pomocí přístroje In-body, který měří % svalů a tuku v těle, viscerální tuk, spalování. Přednáška byla oživena možností vyplňování konkrétních dokladů – přihláška, přehledy . . a prohlídkou  přepážek pracoviště VZP Přerov.

Výklad paní Jana Knejzlíková doplnila o praktické příklady, v průběhu odpovídala na dotazy žáků.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz