Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Přednáška EUROPE Direct

Přednáška EUROPE Direct, která se konala 17. 12. 2021 a byla určená pro žáky 3. a 4. ročníku zaměření Zahraniční obchod, obsahovala představení aktuální problematiky EU v kontextu studovaného oboru. Přednášející prezentoval vybraná témata a aktuální situaci společnosti. Studenti se zapojovali do diskuse a prezentovali vlastní názory. Mezi vybraná témata patřily výhody členství v EU, otázka brexitu, činnosti a aktuální problematika řešená institucemi EU a další zajímavá témata.
Workshop….  EUROPE Direct pro žáky 2. ročníku zaměření Zahraniční obchod zahrnoval úvodní diskusi na téma společná měna v EU a základní informace k tématu. Po úvodní diskusi následoval vědomostní kvíz a obsahoval řadu zajímavých otázek. Studenti se přihlásili pomocí mobilních telefonů do aplikace a dle instrukcí odpovídali na otázky. Po odpovědích následovalo vyhodnocení a vysvětlení chybných odpovědí.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz