Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Předávání maturitního vysvědčení

Úspěšní absolventi studijního oboru Obchodní akademie se zaměřením firemní management, manažer informačních technologií a zahraniční obchod převzali svá maturitní vysvědčení ve slavnostních prostorách Mervartova sálu přerovského zámku.

Slavnostního předání se kromě absolventů účastnila ředitelka školy Ing. Hana Štěpanovská, zástupkyně školy Mgr. Dana Kaprálová, třídní učitelky Ing. Marie Hédervári (4. A), Mgr. Lenka Mikešová (4. B) a Mgr. Jitka Kubíková (4. C), dále rodiče absolventů a jejich další příbuzní a známí.

Na úvod zazněl slavnostní projev paní ředitelky a třídní učitelky každé třídy a následně došlo k samotnému předání maturitních vysvědčení. Absolventi, kteří měli po celou dobu studia vynikající výsledky, kteří maturovali s vyznamenáním, převzali mimo maturitního vysvědčení i věcné dary. Sportovní úspěchy a úspěchy v odborných soutěžích na krajské a celostátní úrovni našich absolventů byly oceněny pochvalami ředitelky školy.

Předání maturitního vysvědčení bylo zakončeno projevem zástupců z řad studentů každé třídy.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz