Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Podnikání a prohlídka inovačního centra IN-HUB Přerov

Dne 22. února 2024 se žáci třídy 3. B v rámci předmětu Fiktivní firma účastnili workshopu Podnikání, kterou pořádala Okresní hospodářská komora Přerov.
Účastníky workshopu přivítala ředitelka Okresní hospodářské komory Přerov Ing. Andrea Hošťálková, která představila úspěšného podnikatele: pana Filipa Navrátila. Pan Filip Navrátil popsal svůj dosavadní pracovní život a zmínili úskalí podnikání, tipy a triky. V průběhu workshopu žáci kladli přednášejícímu dotazy. Následovalo představení inovačního centra IN-HUB Přerov sloužící k podpoře začínajících podnikatelů. a po té samotná prohlídka prostor inovačního centra.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz