Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Organizační zajištění konference - Olomouc

Dne 15. května 2019 se uskutečnil v krásných prostorách Vojenské nemocnice Olomouc na Klášterním Hradisku první ročník konference Mezioborové dialogy kaplanské služby, věnovaný otázkám vztahu psychologie a spirituality. Konference se účastnilo 93 nemocničních, vojenských a vězeňských kaplanů spolu s psychology, lékaři a dalšími pracovníky ve zdravotnictví. Po přednesení zdravic zástupců pořádajících konferenci Dr. Marta Hošťálková prezentovala „JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú.“. Institut již v samotném zrodu navázal spolupráci s naší školou. Žáci 3. ročníku v hodinách FIF připravili na tuto konferenci sérii velmi zdařilých letáků (Život je dar, Stáří je dar, Čas je dar) a následně se 7 žákyň podílelo na organizačním zajištění konference – prezence účastníků, kontrola platby, příjem poplatku, vyplňování dokladů, … Děvčata odvedla velmi kvalitní práci včetně kultivovaného jednání se zúčastněnými.

Cíl a význam spolupráce objasnila paní ředitelka naší školy přímo na konferenci: „Škola podporuje u studentů rozvoj dovedností v oboru marketingu v rámci předmětu fiktivní firmy. Zapojení studentů do přípravy a organizace konference jim umožňuje otestovat si jejich nabytí v praxi. Spolupráce se vzniklým institutem v PR sféře bude vzájemným obohacením obou partnerů: Kreativní práce studentů přispěje k jeho propagaci a činnost institutu zase podpoří u mladých lidí zdravý osobnostní a prosociální rozvoj.“

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz