Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Olympiáda v českém jazyce

20. 11. 2019 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se účastnilo 14 žáků z 1.-4. ročníku. Soutěžící zpracovali 5 úloh z jazykové části, například vysvětlovali významy frazémů, zamýšleli se nad slovní zásobou různých vrstev jazyka, určovali mluvnické kategorie vybraných slov. Ve druhé části vypracovali slohový úkol na uvedené téma.
Nejlépe se se zadanými úkoly vypořádala žákyně 3. EL Nikola Králíková, na druhém místě se umístila žákyně 3. A Kristýna Otáhalová a třetí příčku obsadila žákyně 4. EL Nikola Grubhofferová.  

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz