Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo

16. 11. 2017 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 10 žáků naší školy všech ročníků.

V první části žáci zpracovali 8 úloh z části jazykové (např. pracovali s textem, jeho členěním, zamýšleli se nad slovní zásobou různých vrstev jazyka, určovali mluvnické kategorie vybraných slov apod.) Ve druhé části napsali libovolný slohový útvar na zadané téma.

Vítězkou školního kola se stala Nikola Králíková z 1. EL. Na druhém místě skončila Martina Slaměníková z 3. A a třetí příčku obsadila Lucie Kremlová z 1. B.

Děkujeme všem zúčastněným, vítězkám gratulujeme a Nikole a Martině, které budou reprezentovat naši školu v okresním kole, přejeme hodně štěstí a dobrých nápadů při řešení úkolů.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz