Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Olympiáda mladých ekonomů

9. ročníku Olympiády mladých ekonomů se zúčastnili žáci 4. ročníku Ekonomického lycea z OA Přerov a OA Olomouc (4 dvoučlenné týmy; OA Olomouc – 1 tým, OA Přerov – 3 týmy).
Úkoly byly stanoveny z oblasti ekonomiky, účetnictví a ZSV. Žáci své odpovědi zadávali do počítačového testovacího programu EduBase. Z účetnictví řešili příklady z oblastí zásob, dlouhodobého a finančního majetku. Z ekonomiky a ZSV se testové otázky týkaly oblastí všeobecný přehled, odpisy, zásoby. Test byl náročný nejen širokou škálou otázek z několika oblastí, ale i tím, že žáci si měli vybrat správné odpovědi z několika nabízených možností.

Soutěže se zúčastnili žáci s velmi dobrými studijními výsledky. První a druhé místo obsadili žáci OA Přerov Marián Frais a Eliška Antonová, Anna Režná a Adéla Zdražilová ze 4. EL. Na 3. místě se umístil tým z OA Olomouc.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz