Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Odborná praxe žáků 4. ročníku

Odborná praxe probíhala v rozsahu dvou týdnů v institucích a organizacích podnikatelské i neziskové sféry. Průběh odborné praxe žáci zaznamenali ve „Zprávě
z odborné praxe“. Zprávu odevzdali vyučujícím předmětu „Ekonomika“, kteří provedli hodnocení s ohledem na stanovená kritéria: dodržení tématu, srozumitelnost, grafická úprava, přehlednost. Známka je zahrnuta do klasifikace za 1. pololetí školního roku. Vyučující v průběhu praxe prováděli náhodné kontroly, při kterých nebyly shledány závady.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz