Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Odborná praxe žáků 4. ročníku

Ve dnech 16. – 20. 9. 2019 žáci 4. EL a ve dnech 16. – 27. 9. 2019 žáci 4. A a 4. B vykonávali odbornou praxi, která probíhala v organizacích podnikatelské sféry i státních institucích, kde absolvovali již první část své praxe ve 3. ročníku v měsíci květnu 2019. Žáci byli poučeni o bezpečnosti práce a o ochraně osobních dat (GDPR), pracovali pod vedením svých garantů, podíleli se na plnění úkolů plynoucích z každodenní činnosti jednotlivých organizací. Vyučující prováděli náhodné kontroly, při kterých nebyla shledána žádná závada. Také garanti byli s plněním úkolů našich žáků a jejich přístupem spokojeni. Žáci své poznatky zdokumentují ve Zprávě z odborné praxe.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz