Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Odborná praxe

Ve dnech 20. 5.  – 31. 5. 2019 se konala odborná praxe žáků 3. ročníků v organizacích podnikatelské i neziskové sféry, a také na úřadech (obecních, okresních či krajských) pod vedením jmenovaného garanta. V rámci odborné praxe měli žáci možnost uplatnit a propojit své nabyté teoretické znalosti v oblasti účetnictví, personalistiky a ekonomiky přímo v praxi. Chování, přístup k práci i plnění úkolů žáky bylo hodnoceno garanty velmi kladně. Ocenili pečlivost, svědomitost a jejich zájem.

Kontrola odborné praxe byla prováděna vyučujícími převážně osobně, v menší míře telefonicky.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz