Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Odborná exkurze Zlín

2. ročníku

Žáci druhých ročníků se účastnili odborné exkurze do firmy Barum Continental spol. s r. o. v Otrokovicích a Institutu Tomáše Bati ve Zlíně. V Barum Continental spol. s r. o. žáci nejprve shlédli v přednáškové místnosti dvě videa o firmě,
o výrobě pneumatik a byli seznámeni o bezpečnosti při návštěvě vlastního areálu. Poté následovala prohlídka výrobní haly, kde si žáci prohlédli výrobu pneumatik. 
Exkurze pokračovala návštěvou BAŤOVA INSTITUTU expozicí -  PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST, která prezentuje historii firmy Baťa od jejího vzniku v r. 1894 až do roku 1948. Velký prostor je věnován sbírce obuvi s více než šesti sty exponáty. Dále si žáci prohlédli samostatnou expozici Zlínského filmového studia, jehož počátky jsou svázány
​​​​​​​s baťovskými reklamami. V objektu výstavních prostor se dále nachází zajímavá expozice z cest legendárních československých cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně pak zajišťuje prohlídku
21. budovy, tzv. mrakodrapu, bývalé administrativní budovy firmy Baťa, a to včetně vyjížďky historickým výtahem J. A. Bati.
Exkurze byla zakončena návštěvou největšího nákupního centra ve zlínském kraji Centro Zlín.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz