Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Maturitní ples

Maturitní ples 4. B

Dne 8. 10. 2022 se v reprezentativních prostorách Městského domu v Přerově konal maturitní ples třídy 4. B. Ples zahájila paní Ing. Hana Štěpanovská, ředitelka školy, na niž navázali proslovem 2 žáci 4. B. Samotného stužkování se ujala třídní učitelka společně s paní ředitelkou. 
Hudební doprovod tohoto slavnostního večera zajistila skupina Los Playboys. Program plesu byl obohacen vystoupením třídy 4. B s názvem La Casa de Papel, vystoupením skupiny D2 Dance Přerov a skupiny Duck Beat Přerov. Nechyběla ani bohatá tombola.
Ples se stal jednou ze společenských událostí školního roku naší školy, ale i široké veřejnosti. Zdařilá a perfektně připravená akce, pozitivně hodnocená nejen žáky, ale i rodiči, pedagogy a přítomnými hosty.

Maturitní ples 4. A a 4. C

Dne 1. října 2022 se po dvouleté covidové přestávce v prostorách Městského domu v Přerově konal maturitní ples třídy 4. A a 4. C.
Celým plesem maturanty a jejich hosty provázel moderátor Václav Havlík a hudební doprovod zajistila přerovská skupina ELIXIR. Ples zahájila svým proslovem ředitelka školy a zástupci žáků obou tříd. Následovaly polonézy studentů a stužkování jejich třídními učitelkami. Program plesu byl obohacen vystoupením třídy 4. A na téma Mafia, třídy 4. C na téma Halloween, tanečnicemi skupiny D2dance a tradičně bohatou tombolou.
Ples byl po dvou letech první velkou společenskou událostí naší školy. Zájem o něj potvrdil beznadějně vyprodaný sál a pozitivní hodnocení nejen žáků, ale i rodičů, učitelů a přítomných hostů.

Maturitní ples 4. A

Maturitní ples 4. C

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz