Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Matematické soutěže

Jak na maturitu

Od letošního školního roku probíhá každý měsíc matematická soutěž pro žáky prvních ročníků a žáky ekonomického lycea druhého ročníku, kteří budou mít matematiku jako povinnou součást maturitní zkoušky. Soutěž se skládá z teoretické a praktické části, ve které žáci prokazují dovednosti a znalosti získané nejen v hodinách matematiky. Všechny příklady jsou čerpány z maturitních didaktických testů z matematiky z předešlých let. Postupně se žáci seznamují s typy a náročností příkladů jednotlivých kapitol, které mohou při maturitní zkoušce očekávat. Každé tři měsíce školního roku bude vyhlášeno prvních pět míst a žáci budou za svou snahu oceněni.

První část soutěže má tyto nejúspěšnější řešitele:

5. místo Johana Pfeilerová z 1. C,
4. místo Michaela Mikešková z 1. A,
o 3. místo se dělí Jiří Kubínyi a Aneta Herzogová oba z 1. C,
2. místo Nela Zabloudilová z 1. A
a 1. místo získala Jiřina Kate Střeláková z 1. A.

Do dalších kol všem zúčastněným přejeme pevné nervy při řešení dalších záludností matematiky.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz