Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 6. 4. 2022 se konalo Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce za účasti našeho studenta, Tadeáše Urbana   z 3. C, který získal 1. místo v okresním kole. Krajské kolo soutěže mělo několik částí: písemný poslechový test a test z čtenářské gramotnosti. Následovala konverzace, a ta probíhala dialogickou formou s dalším vybraným studentem. Poslední částí byla konverzace s porotou, složenou převážně z rodilých mluvčích. 
Tadeáši Urbanovi blahopřejeme, protože i v Šumperku získal 1. místo v silné konkurenci 16 studentů, kteří uspěli v okresních kolech. Tadeáš tím pádem postupuje do Ústředního kola. Děkujeme mu za vzornou přípravu a reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů na té nejvyšší úrovni soutěže v anglickém jazyce.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz