Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Finanční gramotnost pro seniory

Dne 16. 10. 2019 jsme uspořádali workshop „Finanční gramotnost pro seniory“ v Domově pro seniory v Přerově. Smyslem celé akce bylo sblížit žáky třetího ročníku Obchodní akademie a Jazykové školy Přerov a seniory pomocí individuálních workshopů na ekonomická témata. Akce začala přednáškou Ing. Ladislava Abraháma o finanční gramotnosti, která byla zaměřena především na podvodné emaily, předváděcí akce a jiné nástrahy, které současný ekonomický svět pro seniory představuje. Následovala přednáška Mgr. Libora Šrámka o funkčnosti internetu a jeho využitelnosti pro staří generace. Druhá část návštěvy domova byla celá v režii žáků. Každý žák si připravil dle svého uvážení aktivitu, kterou následně aplikoval v praxi. Senioři měli k dispozici křížovky, 8směrky, pexeso (vše na ekonomické téma), viděli v praxi internetové bankovnictví v chytrém telefonu a hodinkách, debatovali o změnách cen různých produktů v čase a spoustu dalšího.

Myslíme si, že mezigenerační debaty mohou přispívat k celkové společenské odpovědnosti žáků a zároveň prohlubovat pochopení mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. I proto jsme celou akci nazvali "Vzděláváme se společně".

Akce byla velice vydařená. Paní ředitelka Domova pro seniory chce navázat spolupráci s naší školou a oslovit tak i širší veřejnost. Další dvě akce máme již naplánované na měsíc listopad 2019 pro Klub seniorů a klienty domu s pečovatelskou službou. Senioři i žáci byli nadšení a chtějí se workshopu účastnit i příště.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz