Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Exkurze Zlín

Po dvou letech zapříčiněných covidovými opatřeními žáci 2. A se účastnili exkurze do firmy Barum Continental, spol. s r. o. v Otrokovicích a Institutu Tomáše Bati ve Zlíně. 
Během cca dvouhodinové exkurze v Barum Continental, spol. s r. o., žáci shlédli v přednáškové místnosti dvě videa o firmě, o výrobě pneumatik a byli seznámeni o bezpečnosti při návštěvě vlastního areálu. Po zodpovězení všech kladených otázek následovala prohlídka výrobní haly, kde si žáci prohlédli výrobu pneumatik. 
Exkurze pokračovala návštěvou BAŤOVA INSTITUTU expozicí -  PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST, která prezentuje historii firmy Baťa od jejího vzniku v r. 1894 až do roku 1948. Velký prostor je věnován sbírce obuvi s více než šesti sty exponáty. Dále si prohlédli samostatnou expozici Zlínského filmového studia, jehož počátky jsou svázány s baťovskými reklamami. V objektu výstavních prostor se nachází i zajímavá expozice z cest legendárních československých cestovatelů pánů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zajišťuje prohlídky 21. budovy, tzv. mrakodrapu, bývalé administrativní budovy firmy Baťa, a to včetně vyjížďky historickým výtahem J. A. Bati.
Exkurze byla zakončena návštěvou největšího nákupního centra ve Zlínském kraji Centro Zlín. 
Stejný program exkurze je naplánován pro žáky 2. B a 2. C na 9. a 10. 11. 2022.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz