Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Evropský týden odborných dovedností

V rámci Evropského týdne odborných dovedností, který se na naší škole nesl v duchu motta „Vzděláváme se společně“ se uskutečnily následující vzdělávací akce.
Dne 14. 10. 2019 navštívila naši školu Ing. Pavlína Bӧhmová ze společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a seznámila žáky prvních ročníků s logistickými systémy a postupy jedné z největších obchodních společností působící v České republice, zabývající se prodejem potravin. Žákům byl objasněn celý logistický řetězec, kterým potraviny proudí, než se dostanou k samotnému zákazníkovi. Odborný, ale současně, srozumitelný výklad přednášející doplnila velmi kvalitní prezentací. 
Následně dne 16. 10. 2019 naši žáci třetího ročníku navštívili seniory v příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerov, p.o., Kabelíkova 14a, kde s učiteli odborných předmětů uspořádali workshop „Finanční gramotnost pro seniory“. Akce začala přednáškou Mgr. Libora Šrámka o funkčnosti internetu a jeho využitelnosti pro staří generace. Následovala přednáška Ing. Ladislava Abraháma o finanční gramotnosti, která byla zaměřena především na podvodné emaily, předváděcí akce a jiné nástrahy, které současný ekonomický svět pro seniory představuje. Druhá část návštěvy domova byla celá v režii žáků. Každý žák si připravil dle svého uvážení aktivitu, kterou následně aplikoval v praxi. Řešili se seniory křížovky, osmisměrky, hráli pexeso (vše na ekonomické téma), seznamovali seniory s internetovým bankovnictvím v chytrém telefonu a hodinkách, debatovali o změnách cen různých produktů v čase a spoustu dalšího.
Třetí aktivitou tohoto týdne, 17. 10. 2019, byla instalace a vernisáž výstavy „Být nablízku“ v kroměřížské nemocnici, na které se podíleli žáci třídy 3. A v rámci navázané spolupráce s  Institutem klinické pastorační péče, z.ú. „JSME BLÍZKO VÁM“ Vernisáže se účastnil i žák třídy 2. C Jiří Kubínyi, který zajistil fotografickou dokumentaci akce. Výstava je umístěna v přízemí pavilónu „A“, kde je každý den vysoká frekvence pacientů a také návštěv za nemocnými. Žáci 3. ročníku se zde prezentují také zdařilými letáky na téma Úsměv je dar, Dobré slovo je dar a Služba nemocným srdcem, které tvořili v hodinách firemního managementu. Tím rozšířili původní sérii Život je dar, Stáří je dar, Čas je dar vytvořenou svými kolegy v loňském školním roce. Povzbudivý text doplněný obrázky je určen pacientům v nemocnicích na území celé ČR. 
Aby žáci prvních ročníků snáze pronikli do tajů chodu firmy, v závěru tohoto týdne, 18. 10. 2019, navštívili přerovskou firmu Kazeto, s. r. o. Exkurzi žáci zahájili prohlídkou skladu hotových výrobků, čímž si vytvořili představu, co firma aktuálně vyrábí. Současně se dozvěděli, že své výrobky expeduje jak na domácí, tak v převážné míře na zahraniční trh, zejména do zemí EU, Skandinávie, USA a Japonska. Prohlídka pokračovala v lakovně, kde se míchají barvy a barví se lepenka, která se následně rozřezává a vysekává na potřebný rozměr. V prvním patře firmy si žáci prohlédli sítotisk – tisk obrázků na lepenku, dále  dílnu na výrobu kovových obrub a šicí dílnu. Následovala prohlídka konfekční dílny, kterou rozdělují šicí a nýtovaný pás. Zde dochází ke kompletaci výrobků. Exkurzi  jsme zakončili v modelárně firmy, kde vznikají vzorky dle vlastních návrhů nebo dle požadavků zákazníka.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz