Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Evropa ve škole

29. ročník literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole 2019/2020

V prosinci 2019 a v lednu 2020 se konalo školní kolo soutěže Evropa ve škole.
„Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953, v ČR se koná od roku 1992. Soutěž je určena žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení. 
Základní myšlenkou a cílem soutěže je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení.
Hlavním tématem soutěže pro rok 2019/2020 je „EUnited – Evropa se spojuje“.

Do školního kola soutěže se zapojilo celkem 14 žáků – „literátů“ z 1. – 3. ročníku, z toho 13 žáků soutěžilo ve 3. kategorii (15 – 17 let), 1 žákyně ve 4. kategorii (18 – 21 let).
Soutěžící literáti zpracovali slohovou práci na jedno ze zadaných témat. 

Do krajského kola soutěže postoupily tyto nejlepší práce následujících studentek:
4. kategorie:
Nikola Králíková, 3. EL – téma č. 1: Má oblíbená postava z knížky – nová kapitola knihy Malý princ
3. kategorie:
Martina Baštanová, 2. A – téma č. 2: Moje oblíbené místo – Místo, kam se ráda vracím
Michaela Mikešková, 2. A – téma č. 2: Moje oblíbené místo – Místo, kam se ráda vracím
Kateřina Přibylová, 2. A – téma č. 2: Moje oblíbené místo – Místo, kam se ráda vracím
Radka Schubertová, 1. A – téma č. 4: Pohádky trochu jinak – Evropské pohádkové postavy se potkávají
Monika Dostálová, 1. C – téma č. 3: Takový cirkus! – Přijel k nám cirkus

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz