Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Ekonomický tým

Celostátní kolo soutěže

Dne 14. a 15. prosince 2021 se uskutečnilo on-line celostátní kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM, kam se probojovaly vítězné týmy krajských kol včetně našeho ve složení Mirek Chadim ze 4. B, Martina Baštanová a Nela Zabloudilová ze 4. A.
Soutěž probíhala pod kamerovým dohledem a měla tři části: 
První část obsahovala projektovou práci na téma „Marketing a moderní média“, na jejíž vypracování měli soutěžící 5 h. 
Druhá část obsahovala vědomostní test obsahující 80 otázek na 80 minut s tím, že úlohy měly i více správných odpovědí a zaškrtnutí nesprávné odpovědi snížilo bodový zisk.
Třetí částí byla prezentace na téma „Řešení současného růstu cen“.
Po vyhodnocení všech soutěžních aktivit obsadil náš tým 9. místo.
Za vzornou reprezentaci školy zúčastněným žákům děkujeme.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz