Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Duel Ostrava

V pátek 1. prosince 2023 se v Ostravě na Vysoké škole báňské Ekonomické fakultě konala soutěž DUEL pro studenty obchodních akademií.
Jejich úkolem bylo z rozvahy a výkazu zisku a ztrát určit zdroje financování pro významnou inovaci v dané akciové společnosti, dále uvést, jakým způsobem by měla společnost o těchto inovacích informovat své akcionáře.  Následovala účetní část, čili zaúčtovat vybrané účetní operace v oblasti reklamy a propagace inovovaných výrobků. Na závěr studenti navrhovali metody  podporu nových, inovativních výrobků, kreslili logo nového výrobku a vymýšleli slogan.
Náš tým ve složení Simona Procházková a Tomáš Darebníček ze třídy 4. A a Ondřej Polický ze třídy 4. C obsadil skvělé 2. místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 týmů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz