Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Dětský den na OA Přerov

Dne 19. 12. 2023 se na naší škole uspořádal dětský den pro děti pedagogů, kterého se zúčastnilo 12 dětí ve věku 3 – 14 let. Program byl pestrý – sportovní hry, míčové hry, soutěže pro rodiče s dětmi, taneční blok i tvořivá dílnička. K úspěchu programu notně přispěli i žáci naší školy, kteří s dětmi nadšeně sportovali či se jim věnovali individuálně při hrách a tvoření.
Byl to velmi příjemný den plný dětských úsměvů.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz