Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Desatero pro primární prevenci

Projekt

Naše škola se zapojila do projektu spolku Presafe s názvem „Desatero pro primární prevenci“, který je podporován MŠMT a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na školách v roce 2021.
Projekt obsahuje 10 edukativních videoprojekcí. Každý díl je v délce 8-12 minut, kdy jednotlivé díly reflektují následující problematiky: šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabáku, látkové závislosti, nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování.
Součástí projektu je také online kvíz, který účastníci programu vyplní po zhlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz