Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Den s FIF

Na konci školního roku 2018/2019 dne 17. 6. 2019 v rámci Dne s FIF zástupci fiktivní firmy OA TREND, s.r.o., žáci 3. ročníku zaměření Firemní management, předali štafetu stávajícím druhákům.

Program byl koncipován do tří částí.  V úvodní části žáci 3. ročníku – zaměstnanci střediska „Školní zájezdy“ objasnili v prezentaci svým nástupcům, co je to fiktivní firma a možnosti realizace, seznámili je s jednotlivými pracovními pozicemi ve fiktivní firmě a přiblížili jim přípravu na soutěže – veletrhy. Posléze byli žáci druhého ročníku rozděleni do skupin, aby se postupně každý účastnil druhého kola výběrového řízení pro zařazení na pozici do obchodního nebo ekonomického oddělení FIF, soutěží zaměřených na zvýšení finanční gramotnosti a logiky, vyplňování účetních dokladů, cestovních smluv, zpracování návrhů propagačních materiálů.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz