Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Den EVVO

Žáci podle ročníků se svými třídními učiteli absolvovali:

1. roč. – Naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku:
Na místě světoznámého archeologického naleziště Skalka se na prvních třech zastaveních žáci seznámili s historií Předmostí, geologickou minulostí a dějinami archeologického výzkumu. Na vlastní oči viděli pozůstatky zvířat z doby ledové. Ze sídliště se vydali příjemnou krajinou na Čekyňský kopec. Z důvodu stavby dálnice nemohli žáci absolvovat celou 8 km stezku, ale pouze její cca polovinu.

2. roč. – Naučná vlastivědná stezka přerovským luhem:
Naučnou vlastivědnou stezku Přerovským luhem zřídilo město Přerov v roce 2004. Stezka nás na 4 kilometrech (zkrácený okruh) lesních pěšin, chodníků a polních cest provází rozmanitými ekosystémy podél řeky Bečvy a upozorňuje na místní zajímavosti. Celkem 11 bohatě ilustrovaných informačních tabulí umožní žákům nahlédnout do dávné historie i současnosti města, poodhalí složité zákonitosti vývoje lužní krajiny a představí stovky původních organismů. Stezka není fyzicky náročná a je vhodná ke školním vycházkám.

3. roč. – ZOO Zlín:
Žáci se zúčastnili výukového programu, který probíhal přímo u vybrané expozice nebo v pavilonu. Jeho náplní jsou kromě vlastního výkladu biologie a anatomie zvířat také ekologické vztahy v návaznosti na jednotlivé expozice zvířat. Zvířata, rostliny a přírodní expozice, kterými se může zlínská zoo pochlubit, jsou jedinečným nástrojem pro praktickou výuku biologie. Svým způsobem vlastně celá zoo funguje jako jedna velká živá třída. Jsme přesvědčeni o tom, že živá zvířata mají přitažlivou sílu. Vidět je, slyšet je a cítit je - už to samo o sobě má velký osvětový význam. Navíc pojetí expozic a pavilonů vychází z příslušných biotopů, vytváří vícedruhové expozice s vhodným složením zvířat, do expozic jsou rovněž začleněny aspekty lidské kultury. Většina žáků si tak možná ani neuvědomuje, že se vzdělává i při pouhé procházce areálem zoo. Výukové programy jsou jedinečným nástrojem pro praktickou výuku biologie.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz