Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Celostátní soutěž v účetnictví

MD D Znojmo

Dne 27. ledna 2020 se konala celostátní soutěž v účetnictví MD D Znojmo. Tato soutěž se konala pod záštitou Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo (SVŠE), generálního partnera soutěže – auditorské společnosti BDO CA, s. r. o. a nakladatelství Wolters Kluwer. Soutěžní klání probíhalo v areálu SVŠE, ulice Loucká. Soutěž zahrnovala dvě části. První část A je garantována SVŠE ve Znojmě a je určena k tzv. certifikaci. Soutěžící, kteří získají v části A více jak 60 bodů, mohou požádat o certifikaci. Tato část byla určena maximálně na čtyři hodiny a zahrnovala souvislé příklady na dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy, finanční  majetek a časové rozlišování. Druhý den soutěž pokračovala částí B, ve které žáci řešili testové otázky na PC. 

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz