Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov II

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov II
Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozhodnutí vydal: ​​​​​​​ MŠMT, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016306
​​​​​​​Datum realizace: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2022
​​​​​​​Cíl: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit
Popis: Projekt se realizuje.

Projekt "Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov II" je spolufinancován Evropskou unií.

Kvůli pandemii koronaviru jsme projekt po 1,5 měsíci od začátku realizace museli přerušit a plně v něm budeme pokračovat až od září 2020. Současně jsme zažádali  o prodloužení realizace projektu o počet dní platnosti mimořádných opatření.

Během 1,5 měsíčního trvání projektu bylo uskutečněno:
- V rámci šablony 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ jsme nejprve provedli průzkum trhu, výběr vhodných zařízení a oslovení dodavatelů. Poté jsme pořídili 38 notebooků. Stihli jsme zatím realizovat pouze 2 h.
- V rámci šablony 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem se začalo s realizací 5 kurzů (2 x UCE, 2 x MAT a 1 x ITE).
- V rámci šablony 2.III/11 Tandemová výuka byl zahájen 1 cyklus vzájemné spolupráce.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz