Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Odborné kurzy pro veřejnost

Kurzy na OA

Zde uvádíme přehled kurzů s ekonomickým a účetním zaměřením. Kurzy s jazykovým zaměřením naleznete v článku Jazykové kurzy.

Materiál od A do Z

 • Počet vyučovacích hodin: 6

 • Minimální počet účastníků: 5

 • Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. 

 • Cíl kurzu: Seznámit s kompletní problematikou účtování materiálových zásob.

 • Program kurzu: Absolvent kurzu si v první tříhodinové lekci osvojí způsoby pořízení materiálu (A, B, z EU, mimo EU). 
  V druhé tříhodinové lekci probereme reklamace, škody, inventarizační rozdíly a opravné položky.

 • Po absolvování kurzu posluchač obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Dlouhodobý hmotný majetek od A do Z

 • Počet vyučovacích hodin: 6

 • Minimální počet účastníků: 5

 • Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

 • Cíl kurzu: Seznámit s kompletní problematikou účtování o dlouhodobém hmotném majetku.

 • Program kurzu: Absolvent kurzu si v první tříhodinové lekci osvojí způsoby pořízení dlouhodobého hmotného majetku a technické zhodnocení.
  V druhé tříhodinové lekci probereme odpisy a způsoby vyřazení dlouhodobého hmotného majetku.

 • Po skončení kurzu obdrží posluchači Osvědčení o absolvování kurzu.

Časové rozlišení, rezervy a leasing

 • Počet vyučovacích hodin: 6

 • Minimální počet účastníků: 5

 • Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. 

 • Cíl kurzu: Seznámit s problematikou, jak účtovat časové rozlišení, rezervy a leasing.

 • Program kurzu: Absolvent kurzu si v první tříhodinové lekci osvojí předepsané požadavky týkající se účtování o časovém rozlišení.
  V druhé tříhodinové lekci probereme rezervy a leasing.

 • Po skončení kurzu obdrží posluchači Osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz základů účetnictví

 • Počet vyučovacích hodin: 18

 • Minimální počet účastníků: 5

 • Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu. 

 • Cíl kurzu: Seznámení s oborem účetnictví, základní účtování v pokladně, bance, náklady a výnosy.

 • Program kurzu: Absolvent kurzu si osvojí: 
  – zásady a principy správného vedení účetnictví, vedení účetních dokladů,
  – získá praktické znalosti o účtování v pokladně, ceninách, bance, ve skladu materiálu a dlouhodobém majetku firmy.

 • Po absolvování kurzu posluchač obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz daňové evidence

 • Počet vyučovacích hodin: 12

 • Minimální počet účastníků: 5

 • Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

 • Cíl kurzu: Seznámení se systémem daňové evidence od úplných začátků až po sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
  Po absolvování kurzu schopnost vést samostatně daňovou evidenci fyzických osob.

 • Program kurzu: Charakteristika a vedení daňové evidence, složky majetku a závazků, postup na konci zdaňovacího období (inventarizace majetku a závazků, uzavírání peněžního deníku a pomocných knih, uzávěrková úprava příjmů a výdajů, sestavení výkazů v daňové evidenci, daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, sestavení přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, archivace. 
  Základní problematika mzdové agendy, sociálního a zdravotního pojištění OSVČ.

 • Po skončení kurzu obdrží posluchači Osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz finanční účetnictví - pokročilí

 • Počet vyučovacích hodin: 30 (nebo 42)

 • Minimální počet účastníků: 5

 • Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

 • Seminář je určen posluchačům, kteří mají základní znalosti finančního účetnictví.

 • Program kurzu: Kurz bude zaměřen na podrobné účtování zásob, dlouhodobého majetku, zúčtovacích vztahů, kapitálových účtů, nákladů a výnosů, časového rozlišení, leasingu a rezerv. 
  V posledním tematickém celku probereme činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou včetně přílohy k účetním výkazům.

 • Po absolvování kurzu posluchač obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.


Pokud Vám nevyhovuje žádný z nabízených kurzů obraťte se prosím na vedení naší školy a určitě najdeme společně schůdné řešení. Cena a proveditelnost kurzu bude záviset :

 • na Vašich konkrétních požadavcích na obsah a také 

 • na počtu případných účastníků.

Emailové a telefonické spojení naleznete v sekci kontakty.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz