Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Přijímací řízení

Studijní obor od šk. roku 2018/2019

OBCHODNÍ AKADEMIE (Kód oboru: 63-41-M/02) se zaměřením:


Ve školním roce 2018/2019 přijímáme ke studiu celkem 90 žáků:

  • 60 žáků – zaměření Firemní management a Manažer informačních technologií

  • 30 žáků - zaměření Zahraniční obchod

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří z centrálně zadávaných jednotných testů z celkového možného počtu 50 bodů z matematiky získají alespoň 10 bodů a z celkového možného počtu 50 bodů z českého jazyka získají alespoň 10 bodů.

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna nejpozději 31. 1. 2018.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
web by icard.cz