Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Schválení projektu

Schválen projekt v rámci Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018.

Název projektu: Školní soutěž s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov
Časový harmonogram: 3. 9. 2018 – 30. 11. 2018
Cílová skupina: 1. – 4. roč.
Hlavním cílem projektu je zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu prostřednictvím školní soutěže. Realizací projektu dojde také k rozvoji tzv. měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.​​

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
web by icard.cz