Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí

Ve školním roce 2018/2019 přijímáme ke studiu

do studijního oboru OBCHODNÍ AKADEMIE (Kód oboru: 63-41-M/02) celkem 90 žáků

  • 60 žáků – zaměření Firemní management a Manažer informačních technologií
  • 30 žáků - zaměření Zahraniční obchod

+ ZOHLEDŇUJEME ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme.

Na naši školu můžete podat 2 přihlášky, každou na jiné zaměření, pouze však v kombinacích zaměření

  • Firemní management a Zahraniční obchod 
  • Manažer informačních technologií a Zahraniční obchod

Není možné podat 2 přihlášky v kombinaci zaměření Firemní management a Manažer informačních technologií.

SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY

  • doklady o výsledcích v soutěžích a olympiádách z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (od okresních kol výše)

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Uchazeči budou hodnoceni podle:

  • průměrného prospěchu z 2. pol. 8. třídy ZŠ (tercie 8-letého gymnázia) a  průměrného prospěchu z 1. pol. 9. třídy ZŠ (kvarty 8-letého gymnázia) – 39,76 % (max. počet bodů 66)
  • výsledků centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) – 60,24 % (max. počet bodů 100)

Informace o jednotné přijímací zkoušce: 
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
web by icard.cz